Беларуская мова

 

Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра

Медыятэка рэсурснага цэнтра

Адкрыты ўрок

Тэхналагічная карта ўрока беларускай літаратуры ў 5 класе па тэме «Насіце на руках бацькоў» настаўнік Кучынская Т.С.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Сачыненне — апісанне знешнасці чалавека»  настаўнік Кучынская Т.С.

Бязлучнікавыя складаныя сказы, факультатыў 9 клас настаўнік  Грунтова Ж.У

«Моўны турнір» — пазакласнае мерапрыемства настаўнік Маслоўская Н.В.

Урок беларускай літаратуры ў  6 класе  «Еўфрасіння Полацкая» настаўнік Ермакова А.М.

Урок беларускай літаратуры ў  9 класе  «Песня пра зубра» настаўнік  Ермакова А.М.

Урок беларускай літаратуры ў  6 класе «Біблія»  настаўнік Будчанка В.Ф.

Урок беларускай літаратуры  ў 5 класе «Вобраз дзядзькі Антося» настаўнік  Гаранская А.А.

Урок беларускай мовы  ў 8 класе  «Двухсастаўныя сказы» настаўнік  Самсонава І.Э.

Урок беларускай літаратуры  ў 7 класе  «Незагойная рана» настаўнік  Сінкевіч Н.І.

Урок  беларускай літаратуры  ў 7 класе » Рэквіем па кожным чацвёртым»  настаўнік Балткова В.В.

Урок беларускай мовы ў 7 класе  «Дзеепрыметнікавы зварот» настаўнік  Булычава А.П.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова» настаўнік  Булычава А.П.

Урок беларускай мовы ў  8 класе » Сказы з аднароднымі членамі» настаўнік Спрытула Г.М.

Урок беларускай літаратуры ў 6 класе «М.Багдановіч Вадзянік» настаўнік  Валуева І.А.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі»  настаўнік  Іванькова С.А.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Прыслоўе» настаўнік Іванькова С.А.

Урок  беларускай літаратуры ў 6 класе  І.Пташнікаў «Алені»  настаўнік  Рацькова І.П.

Урок беларускай літаратуры ў 8 класе  А Куляшоў «Маці» настаўнік  Мядзведская А.У.

Урок беларускай  літаратуры ў 11 класе  І.Чыгрынаў «Дзівак з ганчарнай вуліцы» настаўнік  Мядзведская А.У.

Урок беларускай мовы ў 8 класе  «Спосабы выражэння выказніка»  настаўнік  Валуева І.А.

Нарматыўная прававая база

Канцэпцыя прадмета беларуская літаратура

Канцэпцыя прадмета беларуская мова

Методические рекомендации по совершенствованию читательских умений

Метадычны дапаможнік да  ўрокаў  літаратуры

Напрапрацоўкі дзейнасці МФ

Кантрольна-ацэначная дзейнасць

Зборнік матэрыялаў па арганізацыі работы з тэкстам

Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні на ўроках літаратуры ў старэйшых класах

 Прэзентацыі

Актывізацыя пазнаваўчай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры

ВЫСТУПЛЕННЕ да МА настаўнікаў-моваведаў

Я.Колас

Магчымасці выкарыстання інфармацыйна — камунікацыйных тэхналогій

Літаратурны зборнік «На ветразях паэзіі»

Метадычны зборнік ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ ПАДЫХОД

Чытацкая пісьменнасць

У дапамогу вучням

Дыдактычны матэрыял

Анталогія псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў