Беларуская мова

 

Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра

Медыятэка рэсурснага цэнтра

Адкрыты ўрок

Тэхналагічная карта ўрока беларускай літаратуры ў 5 класе па тэме «Насіце на руках бацькоў» настаўнік Кучынская Т.С.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Сачыненне — апісанне знешнасці чалавека»  настаўнік Кучынская Т.С.

Бязлучнікавыя складаныя сказы, факультатыў 9 клас настаўнік  Грунтова Ж.У

«Моўны турнір» — пазакласнае мерапрыемства настаўнік Маслоўская Н.В.

Урок беларускай літаратуры ў  6 класе  «Еўфрасіння Полацкая» настаўнік Ермакова А.М.

Урок беларускай літаратуры ў  9 класе  «Песня пра зубра» настаўнік  Ермакова А.М.

Урок беларускай літаратуры ў  6 класе «Біблія»  настаўнік Будчанка В.Ф.

Урок беларускай літаратуры  ў 5 класе «Вобраз дзядзькі Антося» настаўнік  Гаранская А.А.

Урок беларускай мовы  ў 8 класе  «Двухсастаўныя сказы» настаўнік  Самсонава І.Э.

Урок беларускай літаратуры  ў 7 класе  «Незагойная рана» настаўнік  Сінкевіч Н.І.

Урок  беларускай літаратуры  ў 7 класе » Рэквіем па кожным чацвёртым»  настаўнік Балткова В.В.

Урок беларускай мовы ў 7 класе  «Дзеепрыметнікавы зварот» настаўнік  Булычава А.П.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова» настаўнік  Булычава А.П.

Урок беларускай мовы ў  8 класе » Сказы з аднароднымі членамі» настаўнік Спрытула Г.М.

Урок беларускай літаратуры ў 6 класе «М.Багдановіч Вадзянік» настаўнік  Валуева І.А.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі»  настаўнік  Іванькова С.А.

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Прыслоўе» настаўнік Іванькова С.А.

Урок  беларускай літаратуры ў 6 класе  І.Пташнікаў «Алені»  настаўнік  Рацькова І.П.

Урок беларускай літаратуры ў 8 класе  А Куляшоў «Маці» настаўнік  Мядзведская А.У.

Урок беларускай  літаратуры ў 11 класе  І.Чыгрынаў «Дзівак з ганчарнай вуліцы» настаўнік  Мядзведская А.У.

Урок беларускай мовы ў 8 класе  «Спосабы выражэння выказніка»  настаўнік  Валуева І.А.

Нарматыўная прававая база

Адукацыйны стандарт Беларуская літаратура

Адукацыйны стандарт Беларуская мова

Ацэнка вынікаў Беларуская мова

Дополнения к письму Мин обр от 31.07.2014 ОБЩ СРЕДНЕЕ

Канцэпцыя прадмета беларуская літаратура

Канцэпцыя прадмета беларуская мова

КАЧЕСТВО образования 2013-2014 Мет Реком Мин обр

Маніторынг якасці адукацыі

Методические рекомендации по совершенствованию читательских умений

Метадычныя  рэкамендацыі жнівеньскага пасяджэння  настаўнікаў беларускай мовы

Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення 2016

Метадычны дапаможнік да  ўрокаў  літаратуры

Напрапрацоўкі дзейнасці МФ

Кантрольна-ацэначная дзейнасць

Зборнік матэрыялаў па арганізацыі работы з тэкстам

Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні на ўроках літаратуры ў старэйшых класах

 Прэзентацыі

Актывізацыя пазнаваўчай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры

ВЫСТУПЛЕННЕ да МА настаўнікаў-моваведаў

Я.Колас

Магчымасці выкарыстання інфармацыйна — камунікацыйных тэхналогій

Літаратурны зборнік «На ветразях паэзіі»

Метадычны зборнік ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ ПАДЫХОД

Чытацкая пісьменнасць

У дапамогу вучням

Дыдактычны матэрыял

Анталогія псеўданімаў беларускіх пісьменнікаў